چای بادرنجبویه کیسه ای

تومان18,999

 نام تجاری گیاه: Lemon balm

نام علمی گیاه:     Melissa officinalis L.