چای سبز و آلوورا کیسه ای

تومان24,999

 نام تجاری گیاه: Aloe vera

نام علمی گیاه: .Aloe vera L