چای بلوبری (تمشک آبی) کیسه ای

تومان18,999

نام تجاری گیاه: Blueberry

نام علمی گیاه: Vaccinium corymbosum