چای هل کیسه ای

تومان20,999

نام تجاری گیاه: Cardamom

نام علمی گیاه: .Elettaria cardamomum L