چای کرن بری کیسه ای

تومان26,999

نام تجاری گیاه: Cranberry

نام علمی گیاه: Vaccinium macrocarpon Aiton