چای سبز و لیمو کیسه ای

تومان18,999

نام تجاری گیاه: Persian lime

نام علمی گیاه: Citrus latifolia Tan.