چای آلبالو کیسه ای

تومان16,999

نام تجاری گیاه: Sour cherry

نام علمی گیاه: Prunus cerasus